4 Ayat Penolong dalam Al Qur’an


Aku heran pada 4 jenis manusia. Mengapa mereka lalai akan 4 hal ini?

Diriwayatkan dari Ja’far Ash Shadiq radhiyallaahu ‘anhu, bahwa ia berkata:

“Aku heran pada 4 jenis orang. Bagaimana mereka lalai dari 4 perkataan.

1) Aku heran pada mereka yang dirundung kesedihan…
Bagaimana mereka lalai dari perkataan:

"Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zhalim"
[Surah Al Anbiya', 21: 87]

Dan Allah berfirman setelahnya:

"Maka Kami kabulkan doanya dan Kami selamatkan ia dari kesedihan"
[Surah Al Anbiya', 21: 88]

2) Aku heran pada mereka yang mengalami kesulitan hidup..

Bagaimana mereka lalai dari bermunajat pada Tuhannya:

Wahai Rabbku…

"Sungguh aku telah ditimpa kesusahan dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang"
[Surah Al Anbiya', 21: 83]

Dan Allah berfirman setelahnya:

"Maka Kami perkenankan doanya dan Kami lenyapkan segala kesusahan yang ada padanya"
[Surah Al Anbiya', 21: 84]

3) Aku heran pada mereka yang diliputi ketakutan…
Bagaimana mereka terlewatkan dari ucapan:

"Cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baik Pelindung"
[Surah Ali 'Imran, 3: 173]

Dan Allah berfirman setelahnya

"Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat keburukan/musibah apapun"
[Surah Ali 'Imran, 3: 174]

4) Aku heran pada mereka yang menghadapi tipu daya/makar manusia, bagaimana mereka dilalaikan dari perkataan

"Dan aku serahkan urusanku pada Allah. Sungguh Dia Maha Melihat terhadap hamba-hambaNya"
[Surah Ghafir, 40: 45]

Dan Allah berfirman setelahnya:

"Maka Allah pun memeliharanya dari kejahatan tipu daya/makar mereka"
[Surah Ghafir, 40: 45]

© TADABBUR QUR’AN INDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *